Telefon

20 26 37 38

info@jord-id.dk

Facebook

Fleksibel og uvildig miljørådgivning fra start til slut

Hver gang, der skal graves i jorden, skal der bruges en miljøtekniker. Det samme, når der skal anlægges en ny vej, renoveres kloakker eller udstykkes en ny bydel.
Det kan vi hos JORD-id hjælpe med.
JORD-id tager det fulde ansvar for opgaven fra start til slut – fra optagning af prøver over analyse og handlingsplan til den korrekte registrering hos myndighederne.

Miljøteknisk rådgivning i jordflytningsbekendtgørelsen

Som privatejet og uvildigt firma inden for miljøteknisk rådgivning arbejder JORD-id både for private, for erhverv som gartnere, entreprenører og landmænd samt det offentlige.
JORD-id har stor erfaring med de opgaver, der følger af Miljøstyrelsens lovkrav om håndteringen af jord i Danmark – også kaldet jordflytningsbekendtgørelsen.
Vi garanterer vores kunder, at vi er et uvildigt firma inden for miljørådgivning. Vi har aldrig økonomiske eller lignende interesser i de enkelte opgaver.

Daglige opgaver inden for jordanalyser, miljøkemi og miljøteknik

Kort sagt kan man sige, at JORD-ids daglige opgaver inden for jord- og miljøteknik er:

  • Rådgive om, hvorvidt der skal tages prøver, inden du går i gang med jordflytning
  • Tage jordprøver af overskudsjord
  • Hjælpe med kontakt til myndighederne
  • Jordanmeldelser
  • Prøver i tankgrav i forbindelse med opgravning af olietank
  • Udarbejdelse af jordhåndteringsplaner
  • Holde kontakt til myndighed for anlægsarbejde på en grund, der er videns kortlagt
  • Sigteanalyser
  • Proctoranalyser
  • Geotekniske boringer

Kontakt os nu for at høre nærmere